مرور برچسب

علت خودخواهی کودک

خودخواهی در کودکان – نکاتی برای تربیت کودک نوع دوست

کودکان خودخواه چگونه هستند؟ آیا می توان خودخواهی کودکان را رفع کرد؟ آیا رفتارهای خودخواهانه در کودک طبیعی است؟ بچه ها وقتی بزرگ می شوند بیشتر از گذشته به خودشان توجه می‌کنند. این رفتار پدیده‌ای کاملا طبیعی است، چون کودک از اینکه کیست آگاهی…