مرور برچسب

عمل جراحی

فرو رفتن دسته کفگیر در سر پسر بچه شیرازی

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، بر اساس اظهارات دکتر مهدی ماهر سرپرست مدیر مرکز آموزشی درمانی نمازی شیراز، در جریان دعوایی که میان پدر و دایی خانواده رخ داد کفگیر پرتاپ شده و با اصابت به سر پسر بچه خانواده به داخل سر او فرو می رود.