مرور برچسب

عوارض جراحی بینی

عوارض وحشتناک جراحی زیبایی بینی

جراحی زیبایی بینی ممکن است عوارض جدی و جبران ناپذیری را ایجاد کند و این احتمال وجود دارد که بینی جراحی شده شکلی مصنوعی پیدا کند و یا اینکه با چهره فرد مطابقت نداشته باشد، در این صورت نه تنها فرد زیبا نمی شود بلکه از زیبایی های قبلی اش نیز…