مرور برچسب

عکس ایرمیک

تاتلی ایرمیک زعفرانی دسری مقوی برای کودکان

تاتلی ایرمیک یا ایرمیک تاتلیسی نوعی دسر خوشمزه ترکیه ای هست که با آرد سمولینا یا همان ایرمیک تهیه می شود. در زبان ترکی، تاتلی به معنای دسر و ایرمیک همان آرد سمولیناست. در تهیه تاتلی ایرمیک از آرد سمولینا ( ایرمیک) به عنوان ماده اصلی استفاده…