مرور برچسب

عکس مار

خطرناک ترین و سمی ترین مارهای جهان

مارها موجودات ترسناکی هستند که در همه جای دنیا به غیر از مناطق قطبی یافت می شوند. اکثر مردم فکر می کنند کشنده ترین مارهای جهان، مارهای کبری هستند و سمی تر از آنها ماری وجود ندارد. ولی واقعیت این است که مارهای کبری کشنده ترین ها نیستند.…