مرور برچسب

عکس واریس

روش هایی که برای درمان واریس استفاده می شود

در بیماری واریس، دیواره ی وریدها(سیاهرگ ها) متورم و دچار برآمدگی پیاز مانند می‌شود. واریس معمولا در وریدهای قسمت تحتانی ساق پا ایجاد می شود. واریس هنگامی ‌رخ می‌دهد كه این دریچه‌های کنترل کننده جریان خون به نارسایی دچار شده و فعالیت طبیعی…