مرور برچسب

عید سعید قربان 98

تاریخ عید قربان ۹۸ دقیقا چه روزی است؟

تاریخ عید قربان سال 98 دقیقا چه روزی است؟ عید قربان سال 98 مصادف با اواخر ماه مرداد می باشد. عید قربان از اعیاد بسیار مهم مسلمانان محسوب می شود که در روز عید سعید قربان خداوند متعال حضرت ابراهیم را مورد امتحان سخت و بزرگی قرار می دهد و از…