مرور برچسب

فتق دیسک

کمر درد هنگام نشستن چه دلایلی دارد و راه درمان درد پایین کمر چیست؟

آیا تا کنون کمر درد و یا درد پایین کمر و یا حتی درد دنبالچه را تجربه کرده اید؟ تجربه‌ی کمردرد چه شدید باشد چه خفیف، می‌تواند نشانه‌ی مساله‌ی جدی تری باشد. از هر پنج بزرگسال چهار نفر کمردرد را در دوره‌ای از زندگی خود تجربه می‌کنند. کمردرد به…