مرور برچسب

فرق هوی کریم و ویپینگ کریم

تفاوت هاف اند هاف،خامه سبک،هوی کریم و ویپینگ کریم

انواع خامه های آشپزی شامل هاف اند هاف (Half-and-Half) ، خامه سبک، خامه سنگین یا هوی کریم و ویپینگ کریم است.اصلی ترین تفاوت این سه نوع خامه در میزان درصد چربی آنهاست. هر چقدر که میزان چربی خامه بالاتر باشد، خامه غلیظ تر خواهد بود و البته…