مرور برچسب

فرودگاه

۲۶ کلمه انگلیسی پرکاربرد در فرودگاه

وقتی به یک کشور خارجی سفر می کنید، قطعا در فرودگاه به کلمات مهم و کلیدی انگلیسی برای برقراری ارتباط با مسئولین فرودگاه یا افراد دیگر، نیاز خواهید داشت. در این آموزش به شما تعدادی از این کلمات انگلیسی ضروری و پرکاربرد در فرودگاه را آموزش…