مرور برچسب

فریاد زدن

داد زدن سر کودک – چرا فریاد زدن سر کودک مضر است؟

داد زدن سر کودک چه عواقبی دارد؟ آیا فریاد زدن سر کودک نتیجه می دهد؟ در طی چند سال گذشته بحث های زیادی در مورد خطرات تنبیه بدنی کودکان مطرح گشته است، اما هشدارهای کمی در مورد خطرات فریاد زدن بر سر کودک وجود دارد. آخرین تحقیقات انجام گرفته…