مرور برچسب

فضیلت زیارت عاشورا

فواید خواندن دعای زیارت عاشورا

شیخ طوسی در کتاب مصباح نقل کرده است که : حضرت باقرعلیه السلام فرمود: "هر که زیارت کند حسین بن علی علیه السلام را در روز دهم محرم، تا آن که نزد قبر آن حضرت گریان شود، خدا را در روز قیامت با ثواب دو هزار حج و دو هزار عمره و دو هزار جهاد - که…