مرور برچسب

فولاد

نتیجه بازی فولاد – استقلال خوزستان (لیگ برتر)

در هفته بیست و هشتم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، پنجشنبه 31 فروردین 96 ساعت 17:45 ، تیم فولاد در مقابل تیم استقلال خوزستان بازی خواهد کرد. نتیجه بازی فولاد استقلال خوزستان، روز پنجشنبه 31 فروردین در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی نفت تهران – فولاد (لیگ برتر فوتبال)

در هفته بیست و هفتم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، جمعه 25 فروردین 96 ساعت 18:00 ، تیم نفت تهران در مقابل تیم فولاد بازی خواهد کرد. نتیجه بازی نفت تهران فولاد، روز جمعه 25 فروردین در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی فولاد – سپاهان (لیگ برتر فوتبال)

در هفته بیست و ششم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، جمعه 18 فروردین 96 ساعت 19:00 ، تیم فولاد در مقابل تیم سپاهان بازی خواهد کرد. نتیجه بازی فولاد سپاهان، روز جمعه 18 فروردین در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه لیگ برتر- بازی استقلال – فولاد

در هفته بیست و پنجم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، شنبه 12 فروردین 96 ساعت 18:50 ، تیم استقلال در مقابل تیم فولاد بازی خواهد کرد. نتیجه بازی استقلال فولاد، روز شنبه 12 فروردین در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی فولاد – تراکتورسازی (لیگ برتر فوتبال)

در هفته بیست و چهارم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، جمعه 20 اسفند 95 ساعت 16:30 ، تیم فولاد در مقابل تیم تراکتورسازی بازی خواهد کرد. نتیجه بازی فولاد تراکتورسازی، روز جمعه 20 اسفند در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی فولاد – گسترش فولاد (لیگ برتر فوتبال)

در هفته بیست و دوم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، پنج شنبه 28 بهمن 95 ساعت 15:00 ، تیم فولاد در مقابل تیم گسترش فولاد بازی خواهد کرد. نتیجه بازی فولاد گسترش فولاد، روز پنج شنبه 28 بهمن در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی صبای قم –فولاد (لیگ برتر فوتبال)

در هفته بیست و سوم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، جمعه 13 اسفند 95 ساعت 16:00 ، تیم صبای قم در مقابل تیم فولاد بازی خواهد کرد. نتیجه بازی صبای قم فولاد، روز جمعه 13 اسفند در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی پدیده – فولاد (لیگ برتر فوتبال)

در هفته بیست و یکم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، پنجشنبه 21 بهمن 95 ساعت 14:30 ، تیم پدیده در مقابل تیم فولاد بازی خواهد کرد. نتیجه بازی پدیده فولاد، روز پنجشنبه 21 بهمن در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی سایپا – فولاد (لیگ برتر فوتبال)

در هفته بیستم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، پنجشنبه 14 بهمن 95 ساعت 15:00 ، تیم سایپا در مقابل تیم فولاد بازی خواهد کرد. نتیجه بازی سایپا فولاد، روز پنجشنبه 14 بهمن در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی فولاد – سیاه جامگان(لیگ برتر فوتبال)

در هفته نوزدهم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، شنبه 9 بهمن 95 ساعت 15:30 ، تیم فولاد در مقابل تیم سیاه جامگان بازی خواهد کرد. نتیجه بازی فولاد سیاه جامگان، روز شنبه 9 بهمن در همین صفحه اعلام خواهد شد.