مرور برچسب

قصه های کهن شب یلدا

عمونوروز و ننه سرما و افسانۀ زیبا و عاشقانۀ آنها

داستان عمونوروز و ننه سرما، یک افسانۀ کهن و نمادین مبنی بر "گذار از سال کهنه به سال جدید" است. این داستان ریشه در آیین زرتشت دارد. در این داستان که نماد تغییر و تحول در طبیعت و احوال انسان هاست، یک شخصیت "مرد" به نام "عمونوروز"، و یک شخصیت…