مرور برچسب

لحظه سال تحویل 1399

لحظه سال تحویل ۹۹ – ساعت دقیق تحویل سال ۱۳۹۹

لحظه سال تحویل 99 در ایران دقیقا چه ساعتی است؟ یکی از حساس ترین لحظه ها در شروع سال 99 دانستن ساعت تحویل سال 99 و زمان سال تحویل 99 می باشد. سال تحویل 99 صبح روز 1 فروردین 1399 می باشد. اگر می خواهید که دقیقا بدانید سال تحویل 1399 دقیقا در…