مرور برچسب

لهستان

نتیجه بازی ژاپن لهستان – جام جهانی روسیه ۲۰۱۸

بازی ژاپن لهستان از مسابقات جام جهانی روسیه 2018، روز پنجشنبه 7 تیر 97 معادل با 28 ژوئن 2018 در ساعت 18:30 به وقت ایران، در ورزشگاه وولگوگارد آره نا برگزار خواهد شد. نتیجه بازی ژاپن لهستان ، روز 7 تیر در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی لهستان کلمبیا – جام جهانی روسیه ۲۰۱۸

بازی لهستان کلمبیا از مسابقات جام جهانی روسیه 2018، روز یکشنبه 3 تیر 97 معادل با 24 ژوئن 2018 در ساعت 22:30 به وقت ایران، در ورزشگاه کازان آره نا برگزار خواهد شد. نتیجه بازی لهستان کلمبیا ، روز 3 تیر در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی لهستان سنگال – جام جهانی روسیه ۲۰۱۸

بازی لهستان سنگال از مسابقات جام جهانی روسیه 2018، روز سه شنبه 29 خرداد 97 معادل با 19 ژوئن 2018 در ساعت 19:30 به وقت ایران، در ورزشگاه اسپارتاک مسکو برگزار خواهد شد. نتیجه بازی لهستان سنگال ، روز 29 خرداد در همین صفحه اعلام خواهد شد.