مرور برچسب

لیگ برتر

نتیجه بازی فولاد – استقلال خوزستان (لیگ برتر)

در هفته بیست و هشتم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، پنجشنبه 31 فروردین 96 ساعت 17:45 ، تیم فولاد در مقابل تیم استقلال خوزستان بازی خواهد کرد. نتیجه بازی فولاد استقلال خوزستان، روز پنجشنبه 31 فروردین در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی سیاه جامگان – پیکان (لیگ برتر)

در هفته بیست و هشتم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، پنجشنبه 31 فروردین 96 ساعت 17:45 ، تیم سیاه جامگان در مقابل تیم پیکان بازی خواهد کرد. نتیجه بازی سیاه جامگان پیکان، روز پنجشنبه 31 فروردین در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی گسترش فولاد – نفت تهران (لیگ برتر)

در هفته بیست و هشتم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، پنجشنبه 31 فروردین 96 ساعت 17:45 ، تیم گسترش فولاد در مقابل تیم نفت تهران بازی خواهد کرد. نتیجه بازی گسترش فولاد نفت تهران، روز پنجشنبه 31 فروردین در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی صبای قم – سپاهان (لیگ برتر)

در هفته بیست و هشتم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، پنجشنبه 31 فروردین 96 ساعت 17:45 ، تیم صبای قم در مقابل تیم سپاهان بازی خواهد کرد. نتیجه بازی صبای قم سپاهان، روز پنجشنبه 31 فروردین در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی سایپا – نفت آبادان (لیگ برتر)

در هفته بیست و هشتم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، پنجشنبه 31 فروردین 96 ساعت 17:45 ، تیم سایپا در مقابل تیم نفت آبادان بازی خواهد کرد. نتیجه بازی سایپا نفت آبادان، روز پنجشنبه 31 فروردین در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی ذوب آهن – ماشین سازی (لیگ برتر)

در هفته بیست و هشتم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، پنجشنبه 31 فروردین 96 ساعت 17:45 ، تیم ذوب آهن در مقابل تیم ماشین سازی بازی خواهد کرد. نتیجه بازی ذوب آهن ماشین سازی، روز پنجشنبه 31 فروردین در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی تراکتورسازی – استقلال (لیگ برتر)

در هفته بیست و هشتم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، پنجشنبه 31 فروردین 96 ساعت 17:45 ، تیم تراکتورسازی در مقابل تیم استقلال بازی خواهد کرد. نتیجه بازی تراکتورسازی استقلال، روز پنجشنبه 31 فروردین در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی پرسپولیس – پدیده (لیگ برتر فوتبال)

در هفته بیست و هشتم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، چهارشنبه 30 فروردین 96 ساعت 17:45 ، تیم پرسپولیس در مقابل تیم پدیده بازی خواهد کرد. نتیجه بازی پرسپولیس پدیده، روز چهارشنبه 30 فروردین در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی استقلال – صبای قم (لیگ برتر فوتبال)

در هفته بیست و هفتم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، شنبه 26 فروردین 96 ساعت 19:00 ، تیم استقلال در مقابل تیم صبای قم بازی خواهد کرد. نتیجه بازی استقلال صبای قم، روز شنبه 26 فروردین در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی استقلال خوزستان – سایپا (لیگ برتر)

در هفته بیست و هفتم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، شنبه 26 فروردین 96 ساعت 19:10 ، تیم استقلال خوزستان در مقابل تیم سایپا بازی خواهد کرد. نتیجه بازی استقلال خوزستان سایپا، روز شنبه 26 فروردین در همین صفحه اعلام خواهد شد.