مرور برچسب

ماشین سازی

نتیجه بازی ذوب آهن – ماشین سازی (لیگ برتر)

در هفته بیست و هشتم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، پنجشنبه 31 فروردین 96 ساعت 17:45 ، تیم ذوب آهن در مقابل تیم ماشین سازی بازی خواهد کرد. نتیجه بازی ذوب آهن ماشین سازی، روز پنجشنبه 31 فروردین در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی ماشین سازی – پرسپولیس (لیگ برتر)

در هفته بیست و هفتم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، شنبه 26 فروردین 96 ساعت 17:00 ، تیم ماشین سازی در مقابل تیم پرسپولیس بازی خواهد کرد. نتیجه بازی ماشین سازی پرسپولیس، روز شنبه 26 فروردین در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی ماشین سازی – پدیده (لیگ برتر)

در هفته بیست و ششم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، جمعه 18 فروردین 96 ساعت 17:00 ، تیم ماشین سازی در مقابل تیم پدیده بازی خواهد کرد. نتیجه بازی ماشین سازی پدیده، روز جمعه 18 فروردین در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی پیکان – ماشین سازی (لیگ برتر فوتبال)

در هفته بیست و پنجم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، جمعه 11 فروردین 96 ساعت 17:00 ، تیم پیکان در مقابل تیم ماشین سازی بازی خواهد کرد. نتیجه بازی پیکان ماشین سازی، روز جمعه 11 فروردین در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی ماشین سازی – نفت آبادان (لیگ برتر)

در هفته بیست و چهارم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، پنجشنبه 19 اسفند 95 ساعت 15:30 ، تیم ماشین سازی در مقابل تیم نفت آبادان بازی خواهد کرد. نتیجه بازی ماشین سازی نفت آبادان، روز پنجشنبه 19 اسفند در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی ماشین سازی – نفت تهران (لیگ برتر)

در هفته بیست و دوم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، شنبه 30 بهمن 95 ساعت 14:00 ، تیم ماشین سازی در مقابل تیم نفت تهران بازی خواهد کرد. نتیجه بازی ماشین سازی نفت تهران، روز شنبه 30 بهمن در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی استقلال خوزستان –ماشین سازی (لیگ برتر)

در هفته بیست و سوم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، شنبه 14 اسفند 95 ساعت 16:00 ، تیم استقلال خوزستان در مقابل تیم ماشین سازی بازی خواهد کرد. نتیجه بازی استقلال خوزستان ماشین سازی، روز شنبه 14 اسفند در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی سپاهان – ماشین سازی (لیگ برتر فوتبال)

در هفته بیست و یکم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، پنجشنبه 21 بهمن 95 ساعت 16:00 ، تیم سپاهان در مقابل تیم ماشین سازی بازی خواهد کرد. نتیجه بازی سپاهان ماشین سازی، روز پنجشنبه 21 بهمن در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی ماشین سازی – استقلال (لیگ برتر فوتبال)

در هفته بیستم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، چهارشنبه 13 بهمن 95 ساعت 17:00 ، تیم ماشین سازی در مقابل تیم استقلال بازی خواهد کرد. نتیجه بازی ماشین سازی استقلال، روز چهارشنبه 13 بهمن در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی تراکتورسازی – ماشین سازی(لیگ برتر)

در هفته نوزدهم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، جمعه 8 بهمن 95 ساعت 15:00 ، تیم تراکتورسازی در مقابل تیم ماشین سازی بازی خواهد کرد. نتیجه بازی تراکتورسازی ماشین سازی، روز جمعه 8 بهمن در همین صفحه اعلام خواهد شد.