مرور برچسب

متوقف کردن سکسکه

روش هایی برای متوقف کردن سکسکه

سکسه امری بسیار طبیعی است که هر کسی ممکن است به آن دچار شود، حتی جنینی که در رحم مادر است نیز ممکن است دچار سکسه شود. نوزادان بیشتر از بزرگسالان سکسه می کنند و این امر به دلیل این است که بدن آن ها کوچک است و معده کوچکتری نسبت به بزرگسالان…