مرور برچسب

مزاحم تلفنی

مزاحمت های پیامکی باعث مرگ تازه عروس شد

زمانی که دختر 16 ساله عروس شد مزاحمت های تلفنی او نیز آغاز گردید. او با یکی از بستگانش ازدواج کرد و در یکی از محله های مشهد ساکن بود ولی پس از ازدواج مزاحمت های تلفنی پی در پی داشت! وی تلفن خود را خاموش کرد ولی پس از دو ماه که مجدداً تلفنش…