مرور برچسب

مشاغل درآمد زا

پردرآمد ترین و بهترین شغل ها در سال ۹۵

به گزارش خبرگذاری ایسنا، با حضور مسلم خانی در برنامه پایش، ایشان به جریان هماهنگی شغل با علایق و استعدادهای فردی اشاره کردند و اظهار داشتند: هم اکنون بین شغل و انگیزه و علاقه فاصله ای زیاد ایجاد شده و به موضوع استعداد سنجی در انتخاب رشته…