مرور برچسب

مشکلات مدرسه

آیا استفاده از دستگاه های هوشمند برای کودکان خوب است؟

همه می دانند که کودکان بطور فزاینده ای تکنولوژی-فهم هستند. این مساله امکان پذیر است چرا که امروزه کودکان استفاده از تکنولوژی را خیلی زود آغاز می کنند: یک مطالعۀ جدید نشان می دهد که 14% از کودکان 6 تا 12 ساله، روزانه یک ساعت از تلفن همراه یا…