مرور برچسب

معیارهای ازدواج

مشخصات مردی که قصد ازدواج با شما را دارد

اگر در زندگیتان با مردی آشنا شدید که ادعا می کند قصدش ازدواج با شماست ولی از نیت خالص آن مرد اطمینان نداشتید، باید مشخصات آن مرد را بسنجید که آیا مشخصات آن با مردی که واقعا قصد ازدواج دارد مطابقت دارد یا خیر؟! در ادامه برخی از مشخصات مردانی…