مرور برچسب

مفقودی کارت ملی

در صورت مفقود شدن کارت ملی هوشمند چه باید کرد؟

سیف الله ابوترابی، سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور، در پاسخ به این سوال که اگر بنا به هر دلیلی کارت ملی هوشمند فردی گم شود و یا ربوده شود و همچنین درباره نحوه صدور مجدد آن، تشریح کرد و گفت: برای دریافت مجدد کارت ملی هوشمند خود، بایستی به دفاتر…