مرور برچسب

موفقیت در زندگی

۶ اصل یک زندگی خوب!

ارزش هایی هستند که پایه های زندگی خوب را تشکیل می دهند- و جای تعجب نیست که پول جزو آنها نیست. تجلی غایی زندگی یک چک پرداختی نیست. تجلی غایی زندگی یک مرسدس بنز نیست. تجلی غایی زندگی یک میلیون دلار یا یک حساب بانکی یا یک خانه نیست. تجلی غایی…