مرور برچسب

موفقیت در کار

۷ صفت شخصیتی یک مدیر عالی!

اگر می خواهید رهبری باشید که بزرگان را جذب کنید، کلیدش این است که خود آدم بزرگی باشید. رهبری، توانایی جذب آدمها به هدایا، مهارت ها و موقعیت هایی است که به عنوان یک مالک، مدیر و والد ارائه می دهید. جیم رون رهبری را چالش بزرگ زندگی می نامد.