مرور برچسب

مکزیک

نتیجه بازی برزیل مکزیک – جام جهانی روسیه ۲۰۱۸

بازی برزیل مکزیک، دور یک هشتم نهایی مسابقات جام جهانی روسیه 2018، روز دوشنبه 11 تیر 97 معادل با 2 جولای 2018 در ساعت 18:30 به وقت ایران، در ورزشگاه سامارا آره نا برگزار خواهد شد. نتیجه بازی برزیل مکزیک، روز 11 تیر در همین صفحه اعلام خواهد…

نتیجه بازی مکزیک سوئد – جام جهانی روسیه ۲۰۱۸

بازی مکزیک سوئد از مسابقات جام جهانی روسیه 2018، روز چهارشنبه 6 تیر 97 معادل با 27 ژوئن 2018 در ساعت 18:30 به وقت ایران، در ورزشگاه اکاترینبورگ آره نا برگزار خواهد شد. نتیجه بازی مکزیک سوئد ، روز 6 تیر در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی کره جنوبی مکزیک – جام جهانی روسیه ۲۰۱۸

بازی کره جنوبی مکزیک از مسابقات جام جهانی روسیه 2018، روز شنبه 2 تیر 97 معادل با 23 ژوئن 2018 در ساعت 19:30 به وقت ایران، در ورزشگاه روستورف آره نا برگزار خواهد شد. نتیجه بازی کره جنوبی مکزیک ، روز 2 تیر در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی آلمان مکزیک – جام جهانی روسیه ۲۰۱۸

بازی آلمان مکزیک از مسابقات جام جهانی روسیه 2018، روز یکشنبه 27 خرداد 97 معادل با 17 ژوئن 2018 در ساعت 19:30 به وقت ایران، در ورزشگاه لوژنیکی مسکو برگزار خواهد شد. نتیجه بازی آلمان مکزیک ، روز 27 خرداد در همین صفحه اعلام خواهد شد.