مرور برچسب

میر نوروزی کیست

حاجی فیروز واقعا کیست و مراسم میرنوروزی چیست؟

حاجی فیروز کیست؟ در افسانه های ایران باستان حاجی فیروز مردی سیاه چرده، با لباس قرمز و گیوه های نوک تیز و کلاه دوکی و دایره و تنبک است که هر ساله قبل از شروع نوروز به خیابان ها می آید و با رقص و آواز به شاد کردن مردم می پردازد. اما آیا حاجی…