مرور برچسب

میكرودرم ابریژن

روش های پاک کردن خالکوبی و تتو

خالکوبی به این شکل انجام می شود که جوهرهای مخصوصی را که اغلب غیراستاندارد هستند به وسیله سوزن وارد پوست می کنند. تحقیقات نشان داده است که حدود 70 درصد از افراد پس از انجام خالکوبی از این که این کار را انجام داده اند پشیمان می شوند. دکتر…