مرور برچسب

میلادی

جشن کریسمس و سنت های جالب آن

در جشن کریسمس و جشن میلاد حضرت مسیح، آداب و رسوم گوناگونی در کشورهای مختلف انجام می شود. در ادامه بخشی از این مراسم جشن کریسمس و سنت های جالب کریسمس را می خوانید.