مرور برچسب

میکروبیوم

چیزی که گاز روده می خواهد به شما بگوید!

چه انکار کنید چه نکنید، همه گاز روده دارند. این پدیده زمانی اتقاق می افتد که مواد غذایی در رودۀ بزرگ تجزیه می شوند- و اغلب افراد به طور متوسط آن را 14 بار در روز تجربه می کنند. اما زمانی که این غرّش های حباب گونه زیاد می شود، می تواند…