مرور برچسب

نتایج بازی های ایران در جام جهانی

بازی برگشت ایران سوریه-مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸

پنجمین و آخرین بازی ایران در مرحله دور برگشت بازی های مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه، در مقابل کشور سوریه، روز سه شنبه 14 شهریور 96 ساعت 16:30 ، در استادیوم آزادی برگزار خواهد شد. نتیجه بازی ایران سوریه، روز سه شنبه 14 شهریور در همین صفحه…

بازی برگشت کره جنوبی ایران-مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸

چهارمین بازی ایران در مرحله دور برگشت بازی های مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه، در مقابل کشور کره جنوبی، روز پنجشنبه 9 شهریور 96 ساعت 16:30 ، برگزار خواهد شد. نتیجه بازی کره جنوبی ایران، روز پنجشنبه 9 شهریور در همین صفحه اعلام خواهد شد.

بازی برگشت ایران ازبکستان-مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸

سومین بازی ایران در مرحله دور برگشت بازی های مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه، در مقابل کشور ازبکستان، روز دوشنبه 22 خرداد 96 ساعت 16:30 در استادیوم آزادی، برگزار خواهد شد. نتیجه بازی ایران ازبکستان، روز دوشنبه 22 خرداد در همین صفحه اعلام خواهد…

بازی ایران–چین (دور برگشت مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸)

دومین بازی ایران در مرحله دور برگشت بازی های مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه، در مقابل کشور چین، روز سه شنبه 8 فروردین 96 ساعت 16:30 در استادیوم آزادی، برگزار خواهد شد. نتیجه بازی ایران چین، روز سه شنبه 8 فروردین در همین صفحه اعلام خواهد شد.

بازی قطر–ایران (دور برگشت مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸)

اولین بازی ایران در مرحله دور برگشت بازی های مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه، در مقابل کشور قطر، روز پنجشنبه 3 فروردین 96 ساعت 20:30 در استادیوم جاسم بن حمد در شهر دوحه در کشور قطر، برگزار خواهد شد. نتیجه بازی قطر ایران، روز پنجشنبه 3 فروردین…

نتیجه بازی سوریه-ایران-مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه

مجله اینترنتی دلخوشی: پنجمین و آخرین بازی ایران در مرحله دور رفت بازی های مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه، در مقابل کشور سوریه، روز سه شنبه 25 مهر 95 ساعت 16:15، برگزار خواهد شد. به خاطر وضعیت نامناسب و شرایط جنگی سوریه، بازی خانگی تیم سوریه…

نتیجه بازی ایران-کره جنوبی-مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه

مجله اینترنتی دلخوشی: چهارمین بازی ایران در مرحله دور رفت بازی های مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه، در مقابل کشور کره جنوبی، سه شنبه 20 مهر 95 ساعت 18:15 در تهران، برگزار خواهد شد. نتیجه بازی ایران کره جنوبی، روز سه شنبه 20 مهر در همین صفحه…

نتیجه بازی ازبکستان-ایران-مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه

سومین بازی ایران در مرحله دور رفت بازی های مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه، در مقابل کشور ازبکستان، روز پنجشنبه 15 مهر 95 ساعت 16:30 در شهر تاشکند، برگزار خواهد شد. نتیجه بازی ازبکستان ایران، روز پنجشنبه 15 مهر در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی چین-ایران-مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه

دومین بازی ایران در مرحله دور رفت بازی های مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه، در مقابل کشور چین، روز سه شنبه 16 شهریور 95 ساعت 19:35 در شهر شن یانگ، برگزار خواهد شد. نتیجه بازی چین ایران، روز سه شنبه 16 شهریور در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی ایران-قطر-مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه

اولین بازی ایران در مرحله دور رفت بازی های مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه، در مقابل کشور قطر، روز پنجشنبه 11 شهریور 95 ساعت 21:00 در استادیوم آزادی تهران، برگزار خواهد شد. نتیجه بازی ایران قطر، روز پنجشنبه 11 شهریور در همین صفحه اعلام خواهد…