مرور برچسب

نتایج یک هشتم نهایی یورو 2016

نتیجه بازی مجارستان بلژیک-یورو ۲۰۱۶-یک هشتم نهایی

بازی ششم از مرحله یک هشتم نهایی بازی های جام ملت های اروپا 2016 با میزبانی کشور فرانسه، بین دو تیم مجارستان و بلژیک (به ترتیب از گروه های F و E)، روز یکشنبه 6 تیر 95 معادل با 26 ژوئن 2016، ساعت 23:30 به وقت ایران، در شهر تولوز برگزارخواهد…

نتیجه بازی فرانسه ایرلند-یورو ۲۰۱۶-یک هشتم نهایی

بازی چهارم از مرحله یک هشتم نهایی بازی های جام ملت های اروپا 2016 با میزبانی کشور فرانسه، بین دو تیم فرانسه و ایرلند (به ترتیب از گروه های A و E)، روز یکشنبه 67 تیر 95 معادل با 26 ژوئن 2016، ساعت 17:30 به وقت ایران، در شهر لیون برگزارخواهد…

نتیجه بازی ولز ایرلندشمالی-یورو۲۰۱۶-یک هشتم نهایی

بازی دوم از مرحله یک هشتم نهایی بازی های جام ملت های اروپا 2016 با میزبانی کشور فرانسه، بین دو تیم ولز و ایرلند شمالی (به ترتیب از گروه های B و C)، روز شنبه 5 تیر 95 معادل با 25 ژوئن 2016، ساعت 20:30 به وقت ایران، در شهر پاریس برگزارخواهد…

نتیجه بازی آلمان اسلواکی-یورو ۲۰۱۶-یک هشتم نهایی

بازی پنجم از مرحله یک هشتم نهایی بازی های جام ملت های اروپا 2016 با میزبانی کشور فرانسه، بین دو تیم آلمان و اسلواکی (به ترتیب از گروه های C و B)، روز یکشنبه 6 تیر 95 معادل با 26 ژوئن 2016، ساعت 20:30 به وقت ایران، در شهر لیل برگزارخواهد شد.…

نتیجه بازی کرواسی پرتغال-یورو ۲۰۱۶-یک هشتم نهایی

بازی سوم از مرحله یک هشتم نهایی بازی های جام ملت های اروپا 2016 با میزبانی کشور فرانسه، بین دو تیم کرواسی و پرتغال (به ترتیب از گروه های D و F)، روز شنبه 5 تیر 95 معادل با 25 ژوئن 2016، ساعت 23:30 به وقت ایران، در شهر لن برگزارخواهد شد.…

نتیجه بازی انگلیس ایسلند-یورو ۲۰۱۶-یک هشتم نهایی

مجله اینترنتی دلخوشی: بازی هشتم از مرحله یک هشتم نهایی بازی های جام ملت های اروپا 2016 با میزبانی کشور فرانسه، بین دو تیم انگلیس و ایسلند (به ترتیب از گروه های B و F)، روز دوشنبه 7 تیر 95 معادل با 27 ژوئن 2016، ساعت 23:30 به وقت ایران، در…

نتیجه بازی ایتالیا اسپانیا-یورو۲۰۱۶-یک هشتم نهایی

بازی هفتم از مرحله یک هشتم نهایی بازی های جام ملت های اروپا 2016 با میزبانی کشور فرانسه، بین دو تیم ایتالیا و اسپانیا (به ترتیب از گروه های E و D)، روز دوشنبه 7 تیر 95 معادل با 27 ژوئن 2016، ساعت 20:30 به وقت ایران، در شهر سنت دنیس…

نتیجه بازی سوئیس لهستان – یورو ۲۰۱۶-یک هشتم نهایی

بازی اول از مرحله یک هشتم نهایی بازی های جام ملت های اروپا 2016 با میزبانی کشور فرانسه، بین دو تیم سوئیس و لهستان (به ترتیب از گروه های A و C)، روز شنبه 5 تیر 95 معادل با 25 ژوئن 2016، ساعت 17:30 به وقت ایران، در شهر سنت اتین برگزارخواهد…