مرور برچسب

نتیجه بازی های جام جهانی روسیه

نتیجه بازی انگلیس کرواسی – جام جهانی روسیه ۲۰۱۸

بازی انگلیس کرواسی، دور نیمه نهایی مسابقات جام جهانی روسیه 2018، روز چهار شنبه 20 تیر 97 معادل با 11 جولای 2018 در ساعت 22:30 به وقت ایران، در ورزشگاه لوژنیکی مسکو برگزار خواهد شد. نتیجه بازی انگلیس کرواسی، روز 20 تیر در همین صفحه اعلام…

نتیجه بازی فرانسه بلژیک – جام جهانی روسیه ۲۰۱۸

بازی فرانسه بلژیک، دور نیمه نهایی مسابقات جام جهانی روسیه 2018، روز سه شنبه 19 تیر 97 معادل با 10 جولای 2018 در ساعت 22:30 به وقت ایران، در ورزشگاه سن پترزبورگ برگزار خواهد شد. نتیجه بازی فرانسه بلژیک، روز 19 تیر در همین صفحه اعلام خواهد…

نتیجه بازی سوئد انگلیس – جام جهانی روسیه ۲۰۱۸

بازی سوئد انگلیس، دور یک چهارم نهایی مسابقات جام جهانی روسیه 2018، روز شنبه 16 تیر 97 معادل با 7 جولای 2018 در ساعت 18:30 به وقت ایران، در ورزشگاه سامارا آره نا برگزار خواهد شد. نتیجه بازی سوئد انگلیس، روز 16 تیر در همین صفحه اعلام خواهد…

نتیجه بازی برزیل بلژیک – جام جهانی روسیه ۲۰۱۸

بازی برزیل بلژیک، دور یک چهارم نهایی مسابقات جام جهانی روسیه 2018، روز جمعه 15 تیر 97 معادل با 6 جولای 2018 در ساعت 22:30 به وقت ایران، در ورزشگاه کازان آره نا برگزار خواهد شد. نتیجه بازی برزیل بلژیک، روز 15 تیر در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی روسیه کرواسی – جام جهانی روسیه ۲۰۱۸

بازی روسیه کرواسی، دور یک چهارم نهایی مسابقات جام جهانی روسیه 2018، روز شنبه 16 تیر 97 معادل با 7 جولای 2018 در ساعت 22:30 به وقت ایران، در ورزشگاه فیشت برگزار خواهد شد. نتیجه بازی روسیه کرواسی، روز 16 تیر در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی اروگوئه فرانسه – جام جهانی روسیه ۲۰۱۸

بازی اروگوئه فرانسه، دور یک چهارم نهایی مسابقات جام جهانی روسیه 2018، روز جمعه 15 تیر 97 معادل با 6 جولای 2018 در ساعت 18:30 به وقت ایران، در ورزشگاه نیژنی نووگورود برگزار خواهد شد. نتیجه بازی اروگوئه فرانسه، روز 15 تیر در همین صفحه اعلام…

نتیجه بازی کلمبیا انگلیس – جام جهانی روسیه ۲۰۱۸

بازی کلمبیا انگلیس، دور یک هشتم نهایی مسابقات جام جهانی روسیه 2018، روز سه شنبه 12 تیر 97 معادل با 3 جولای 2018 در ساعت 22:30 به وقت ایران، در ورزشگاه اسپارتاک مسکو برگزار خواهد شد. نتیجه بازی کلمبیا انگلیس، روز 12 تیر در همین صفحه اعلام…

نتیجه بازی سوئد سوئیس – جام جهانی روسیه ۲۰۱۸

بازی سوئد سوئیس، دور یک هشتم نهایی مسابقات جام جهانی روسیه 2018، روز سه شنبه 12 تیر 97 معادل با 3 جولای 2018 در ساعت 18:30 به وقت ایران، در ورزشگاه سن پترزبورگ برگزار خواهد شد. نتیجه بازی سوئد سوئیس، روز 12 تیر در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی بلژیک ژاپن – جام جهانی روسیه ۲۰۱۸

بازی بلژیک ژاپن، دور یک هشتم نهایی مسابقات جام جهانی روسیه 2018، روز دوشنبه 11 تیر 97 معادل با 2 جولای 2018 در ساعت 22:30 به وقت ایران، در ورزشگاه روستوف آره نا برگزار خواهد شد. نتیجه بازی بلژیک ژاپن، روز 11 تیر در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی برزیل مکزیک – جام جهانی روسیه ۲۰۱۸

بازی برزیل مکزیک، دور یک هشتم نهایی مسابقات جام جهانی روسیه 2018، روز دوشنبه 11 تیر 97 معادل با 2 جولای 2018 در ساعت 18:30 به وقت ایران، در ورزشگاه سامارا آره نا برگزار خواهد شد. نتیجه بازی برزیل مکزیک، روز 11 تیر در همین صفحه اعلام خواهد…