مرور برچسب

نفت آبادان

نتیجه بازی سایپا – نفت آبادان (لیگ برتر)

در هفته بیست و هشتم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، پنجشنبه 31 فروردین 96 ساعت 17:45 ، تیم سایپا در مقابل تیم نفت آبادان بازی خواهد کرد. نتیجه بازی سایپا نفت آبادان، روز پنجشنبه 31 فروردین در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی نفت آبادان – سیاه جامگان (لیگ برتر)

در هفته بیست و هفتم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، جمعه 25 فروردین 96 ساعت 18:00 ، تیم نفت آبادان در مقابل تیم سیاه جامگان بازی خواهد کرد. نتیجه بازی نفت آبادان سیاه جامگان، روز جمعه 25 فروردین در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی ذوب آهن – نفت آبادان (لیگ برتر)

در هفته بیست و ششم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، پنجشنبه 17 فروردین 96 ساعت 17:45 ، تیم ذوب آهن در مقابل تیم نفت آبادان بازی خواهد کرد. نتیجه بازی ذوب آهن نفت آبادان، روز پنجشنبه 17 فروردین در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه لیگ برتر – بازی نفت آبادان – پرسپولیس

در هفته بیست و پنجم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، شنبه 12 فروردین 96 ساعت 16:30 ، تیم نفت آبادان در مقابل تیم پرسپولیس بازی خواهد کرد. نتیجه بازی نفت آبادان پرسپولیس، روز شنبه 12 فروردین در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی ماشین سازی – نفت آبادان (لیگ برتر)

در هفته بیست و چهارم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، پنجشنبه 19 اسفند 95 ساعت 15:30 ، تیم ماشین سازی در مقابل تیم نفت آبادان بازی خواهد کرد. نتیجه بازی ماشین سازی نفت آبادان، روز پنجشنبه 19 اسفند در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی نفت آبادان – پدیده (لیگ برتر فوتبال)

در هفته بیست و دوم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، جمعه 29 بهمن 95 ساعت 16:00 ، تیم نفت آبادان در مقابل تیم پدیده بازی خواهد کرد. نتیجه بازی نفت آبادان پدیده، روز جمعه 29 بهمن در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی نفت آبادان – پیکان (لیگ برتر فوتبال)

در هفته بیست و سوم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، جمعه 13 اسفند 95 ساعت 16:30 ، تیم نفت آبادان در مقابل تیم پیکان بازی خواهد کرد. نتیجه بازی نفت آبادان پیکان، روز جمعه 13 اسفند در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی استقلال خوزستان – نفت آبادان(لیگ برتر)

در هفته بیست و یکم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، پنجشنبه 21 بهمن 95 ساعت 15:30 ، تیم استقلال خوزستان در مقابل تیم نفت آبادان بازی خواهد کرد. نتیجه بازی استقلال خوزستان نفت آبادان، روز پنجشنبه 21 بهمن در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی نفت آبادان – نفت تهران (لیگ برتر)

در هفته بیستم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، جمعه 15 بهمن 95 ساعت 17:15 ، تیم نفت آبادان در مقابل تیم نفت تهران بازی خواهد کرد. نتیجه بازی نفت آبادان نفت تهران، روز جمعه 15 بهمن در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی سپاهان – نفت آبادان(لیگ برتر فوتبال)

در هفته نوزدهم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، شنبه 9 بهمن 95 ساعت 15:00 ، تیم سپاهان در مقابل تیم نفت آبادان بازی خواهد کرد. نتیجه بازی سپاهان نفت آبادان، روز شنبه 9 بهمن در همین صفحه اعلام خواهد شد.