مرور برچسب

نفت تهران

نتیجه بازی گسترش فولاد – نفت تهران (لیگ برتر)

در هفته بیست و هشتم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، پنجشنبه 31 فروردین 96 ساعت 17:45 ، تیم گسترش فولاد در مقابل تیم نفت تهران بازی خواهد کرد. نتیجه بازی گسترش فولاد نفت تهران، روز پنجشنبه 31 فروردین در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی نفت تهران – فولاد (لیگ برتر فوتبال)

در هفته بیست و هفتم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، جمعه 25 فروردین 96 ساعت 18:00 ، تیم نفت تهران در مقابل تیم فولاد بازی خواهد کرد. نتیجه بازی نفت تهران فولاد، روز جمعه 25 فروردین در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی سایپا – نفت تهران (لیگ برتر فوتبال)

در هفته بیست و ششم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، جمعه 18 فروردین 96 ساعت 17:30 ، تیم سایپا در مقابل تیم نفت تهران بازی خواهد کرد. نتیجه بازی سایپا نفت تهران، روز جمعه 18 فروردین در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه لیگ برتر – بازی نفت تهران – سیاه جامگان

در هفته بیست و پنجم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، جمعه 11 فروردین 96 ساعت 17:00 ، تیم نفت تهران در مقابل تیم سیاه جامگان بازی خواهد کرد. نتیجه بازی نفت تهران سیاه جامگان، روز جمعه 11 فروردین در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی ذوب آهن – نفت تهران (لیگ برتر فوتبال)

در هفته بیست و چهارم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، پنجشنبه 19 اسفند 95 ساعت 17:30 ، تیم ذوب آهن در مقابل تیم نفت تهران بازی خواهد کرد. نتیجه بازی ذوب آهن نفت تهران، روز پنجشنبه 19 اسفند در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی ماشین سازی – نفت تهران (لیگ برتر)

در هفته بیست و دوم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، شنبه 30 بهمن 95 ساعت 14:00 ، تیم ماشین سازی در مقابل تیم نفت تهران بازی خواهد کرد. نتیجه بازی ماشین سازی نفت تهران، روز شنبه 30 بهمن در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی نفت تهران – پرسپولیس (لیگ برتر فوتبال)

در هفته بیست و سوم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، یکشنبه 15 اسفند 95 ساعت 17:25 ، تیم نفت تهران در مقابل تیم پرسپولیس بازی خواهد کرد. نتیجه بازی نفت تهران پرسپولیس، روز یکشنبه 15 اسفند در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی نفت تهران – پیکان (لیگ برتر فوتبال)

در هفته بیست و یکم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، پنجشنبه 21 بهمن 95 ساعت 15:30 ، تیم نفت تهران در مقابل تیم پیکان بازی خواهد کرد. نتیجه بازی نفت تهران پیکان، روز پنجشنبه 21 بهمن در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی نفت آبادان – نفت تهران (لیگ برتر)

در هفته بیستم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، جمعه 15 بهمن 95 ساعت 17:15 ، تیم نفت آبادان در مقابل تیم نفت تهران بازی خواهد کرد. نتیجه بازی نفت آبادان نفت تهران، روز جمعه 15 بهمن در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی نفت تهران – استقلال خوزستان(لیگ برتر)

در هفته نوزدهم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، شنبه 9 بهمن 95 ساعت 15:30 ، تیم نفت تهران در مقابل تیم استقلال خوزستان بازی خواهد کرد. نتیجه بازی نفت تهران استقلال خوزستان، روز شنبه 9 بهمن در همین صفحه اعلام خواهد شد.