مرور برچسب

نفخ شکم

این غذاها باعث نفخ شکم می شوند

ممکن است گاهی اوقات احساس نفخ زیادی در شکم خود کنید و این امر باعث اذیت شدن شما شود. اگر علت نفخ شکم و معده، بیماری های کبدی و قلبی نباشد می تواند بخاطر خوردن مواد غذایی نفخ آور باشد. در اینجا مواد غذایی نفخ آور و دلایل نفخ آور بودنشان را…