مرور برچسب

نیش پشه

آیا پشه ها بعضی افراد را بیشتر نیش می زنند؟

پشه ها مخرب سفرهای دسته جمعی (اردوها)، باربیکیو ها و گردش در فضای باز هستند، اما همیشه یک نفر وجود دارد که از گزش حشرات لطمه می بیند. فکر می کنید این حشرات مخصوصا شما را نیش می زنند؟ مطالعات دانشکدۀ پزشکی بهداشت و گرمسیری لندن می گوید،…