مرور برچسب

والدین تازه

مراقبت از نوزاد و ۱۰ اشتباه اصلی والدین جدید

تازه والدین بودن می‌تواند اعصاب خردکن باشد. نگران هستید که همه کارها را درست انجام نخواهید داد. خب حدس بزنید؟ هر پدر و مادری اشتباه می‌کنند. اما برخی از اشتباهات رایج والدین وجود دارد که اگرمراقب آنها باشید احتمالا برایتان پیش نمی‌آید.…