مرور برچسب

پاناما

نتیجه بازی پاناما تونس – جام جهانی روسیه ۲۰۱۸

بازی پاناما تونس از مسابقات جام جهانی روسیه 2018، روز پنجشنبه 7 تیر 97 معادل با 28 ژوئن 2018 در ساعت 22:30 به وقت ایران، در ورزشگاه موردویا آره نا برگزار خواهد شد. نتیجه بازی پاناما تونس ، روز 7 تیر در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی انگلیس پاناما – جام جهانی روسیه ۲۰۱۸

بازی انگلیس پاناما از مسابقات جام جهانی روسیه 2018، روز یکشنبه 3 تیر 97 معادل با 24 ژوئن 2018 در ساعت 16:30 به وقت ایران، در ورزشگاه نیژنی نووگورود برگزار خواهد شد. نتیجه بازی انگلیس پاناما ، روز 3 تیر در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی بلژیک پاناما – جام جهانی روسیه ۲۰۱۸

بازی بلژیک پاناما از مسابقات جام جهانی روسیه 2018، روز دوشنبه 28 خرداد 97 معادل با 18 ژوئن 2018 در ساعت 19:30 به وقت ایران، در ورزشگاه فیشت برگزار خواهد شد. نتیجه بازی بلژیک پاناما ، روز 28 خرداد در همین صفحه اعلام خواهد شد.