مرور برچسب

پرسپولیس

نتیجه بازی پرسپولیس – پدیده (لیگ برتر فوتبال)

در هفته بیست و هشتم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، چهارشنبه 30 فروردین 96 ساعت 17:45 ، تیم پرسپولیس در مقابل تیم پدیده بازی خواهد کرد. نتیجه بازی پرسپولیس پدیده، روز چهارشنبه 30 فروردین در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی ماشین سازی – پرسپولیس (لیگ برتر)

در هفته بیست و هفتم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، شنبه 26 فروردین 96 ساعت 17:00 ، تیم ماشین سازی در مقابل تیم پرسپولیس بازی خواهد کرد. نتیجه بازی ماشین سازی پرسپولیس، روز شنبه 26 فروردین در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی پرسپولیس – پیکان (لیگ برتر)

در هفته بیست و ششم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، چهارشنبه 16 فروردین 96 ساعت 18:50 ، تیم پرسپولیس در مقابل تیم پیکان بازی خواهد کرد. نتیجه بازی پرسپولیس پیکان، روز چهارشنبه 16 فروردین در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه لیگ برتر – بازی نفت آبادان – پرسپولیس

در هفته بیست و پنجم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، شنبه 12 فروردین 96 ساعت 16:30 ، تیم نفت آبادان در مقابل تیم پرسپولیس بازی خواهد کرد. نتیجه بازی نفت آبادان پرسپولیس، روز شنبه 12 فروردین در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی پرسپولیس – استقلال خوزستان (لیگ برتر)

در هفته بیست و چهارم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، پنجشنبه 19 اسفند 95 ساعت 17:30 ، تیم پرسپولیس در مقابل تیم استقلال خوزستان بازی خواهد کرد. نتیجه بازی پرسپولیس استقلال خوزستان، روز پنجشنبه 19 اسفند در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی پرسپولیس – سپاهان (لیگ برتر فوتبال)

در هفته بیست و دوم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، پنج شنبه 28 بهمن 95 ساعت 17:10 ، تیم پرسپولیس در مقابل تیم سپاهان بازی خواهد کرد. نتیجه بازی پرسپولیس سپاهان، روز پنج شنبه 28 بهمن در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی نفت تهران – پرسپولیس (لیگ برتر فوتبال)

در هفته بیست و سوم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، یکشنبه 15 اسفند 95 ساعت 17:25 ، تیم نفت تهران در مقابل تیم پرسپولیس بازی خواهد کرد. نتیجه بازی نفت تهران پرسپولیس، روز یکشنبه 15 اسفند در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی استقلال – پرسپولیس (لیگ برتر فوتبال)

در هفته بیست و یکم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، یکشنبه 24 بهمن 95 ساعت 15:00 ، تیم استقلال در مقابل تیم پرسپولیس بازی خواهد کرد. نتیجه بازی استقلال پرسپولیس، روز یکشنبه 24 بهمن در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی پرسپولیس – تراکتورسازی (لیگ برتر)

در هفته بیستم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، یکشنبه 17 بهمن 95 ساعت 15:00 ، تیم پرسپولیس در مقابل تیم تراکتورسازی بازی خواهد کرد. نتیجه بازی پرسپولیس تراکتورسازی، روز یکشنبه 17 بهمن در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی صبای قم – پرسپولیس(لیگ برتر فوتبال)

در هفته نوزدهم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، شنبه 9 بهمن 95 ساعت 16:50 ، تیم صبای قم در مقابل تیم پرسپولیس بازی خواهد کرد. نتیجه بازی صبای قم پرسپولیس، روز شنبه 9 بهمن در همین صفحه اعلام خواهد شد.