مرور برچسب

پزشکی قانونی

شنیده شدن صدای قاتل اعدامی از درون قبر

مادر یک قاتل اعدامی در تاریخ 26 خرداد امسال با مراجعه به دادسرای امور جنایی تهران مدعی شد که فرزندش را زنده به خاک سپرده اند و درخواست کرد که دستور باز کردن قبر پسرش را صادر کنند. این قاتل اعدامی در سال 1388 در درگیری خیابانی که با یک پسر…

مزاحمت های پیامکی باعث مرگ تازه عروس شد

زمانی که دختر 16 ساله عروس شد مزاحمت های تلفنی او نیز آغاز گردید. او با یکی از بستگانش ازدواج کرد و در یکی از محله های مشهد ساکن بود ولی پس از ازدواج مزاحمت های تلفنی پی در پی داشت! وی تلفن خود را خاموش کرد ولی پس از دو ماه که مجدداً تلفنش…

شکنجه وحشیانه زن و دو دخترش توسط شوهر معتاد(+۱۶)

به گزارش خبرگزاری ایسنا، اعظم به همراه دو دختر کوچکش هدیه 5 ساله و هانیه 7 ساله که 21 روز شکنجه و گرسنگی را متحمل شدند، هم اکنون زنده هستند. اعظم از خاطرات آن 21 روز می گوید که چگونه توسط شوهر شیشه ای اش با چاقو شکنجه شد، چگونه در صندوق…