مرور برچسب

پوست کندن انار

آموزش سریعترین روش برای دان کردن انار!

به جای اینکه بسته های آماده انار دان شده را بخرید، که هم گران تر هست و هم خیلی تازه نیست، این تکنیک سه مرحله ای را برای دان کردن انار امتحان کنید و از این روش لذت ببرید. می توانید با این روش انارها را به سرعت دان کنید و در سالاد و انواع…