مرور برچسب

پیکان

نتیجه بازی سیاه جامگان – پیکان (لیگ برتر)

در هفته بیست و هشتم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، پنجشنبه 31 فروردین 96 ساعت 17:45 ، تیم سیاه جامگان در مقابل تیم پیکان بازی خواهد کرد. نتیجه بازی سیاه جامگان پیکان، روز پنجشنبه 31 فروردین در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی پیکان – ذوب آهن (لیگ برتر فوتبال)

در هفته بیست و هفتم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، شنبه 26 فروردین 96 ساعت 17:30 ، تیم پیکان در مقابل تیم ذوب آهن بازی خواهد کرد. نتیجه بازی پیکان ذوب آهن، روز شنبه 26 فروردین در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی پرسپولیس – پیکان (لیگ برتر)

در هفته بیست و ششم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، چهارشنبه 16 فروردین 96 ساعت 18:50 ، تیم پرسپولیس در مقابل تیم پیکان بازی خواهد کرد. نتیجه بازی پرسپولیس پیکان، روز چهارشنبه 16 فروردین در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی پیکان – ماشین سازی (لیگ برتر فوتبال)

در هفته بیست و پنجم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، جمعه 11 فروردین 96 ساعت 17:00 ، تیم پیکان در مقابل تیم ماشین سازی بازی خواهد کرد. نتیجه بازی پیکان ماشین سازی، روز جمعه 11 فروردین در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی پیکان – پدیده (لیگ برتر فوتبال)

در هفته بیست و چهارم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، جمعه 20 اسفند 95 ساعت 16:00 ، تیم پیکان در مقابل تیم پدیده بازی خواهد کرد. نتیجه بازی پیکان پدیده، روز جمعه 20 اسفند در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی پیکان – استقلال خوزستان (لیگ برتر)

در هفته بیست و دوم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، سه شنبه 26 بهمن 95 ساعت 15:30 ، تیم پیکان در مقابل تیم استقلال خوزستان بازی خواهد کرد. نتیجه بازی پیکان استقلال خوزستان، روز سه شنبه 26 بهمن در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی نفت آبادان – پیکان (لیگ برتر فوتبال)

در هفته بیست و سوم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، جمعه 13 اسفند 95 ساعت 16:30 ، تیم نفت آبادان در مقابل تیم پیکان بازی خواهد کرد. نتیجه بازی نفت آبادان پیکان، روز جمعه 13 اسفند در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی نفت تهران – پیکان (لیگ برتر فوتبال)

در هفته بیست و یکم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، پنجشنبه 21 بهمن 95 ساعت 15:30 ، تیم نفت تهران در مقابل تیم پیکان بازی خواهد کرد. نتیجه بازی نفت تهران پیکان، روز پنجشنبه 21 بهمن در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی پیکان – سپاهان (لیگ برتر فوتبال)

در هفته بیستم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، پنجشنبه 14 بهمن 95 ساعت 15:00 ، تیم پیکان در مقابل تیم سپاهان بازی خواهد کرد. نتیجه بازی پیکان سپاهان، روز پنجشنبه 14 بهمن در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی استقلال – پیکان(لیگ برتر فوتبال)

در هفته نوزدهم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، جمعه 8 بهمن 95 ساعت 16:45 ، تیم استقلال در مقابل تیم پیکان بازی خواهد کرد. نتیجه بازی استقلال پیکان، روز جمعه 8 بهمن در همین صفحه اعلام خواهد شد.