مرور برچسب

ژاپن

نتیجه بازی بلژیک ژاپن – جام جهانی روسیه ۲۰۱۸

بازی بلژیک ژاپن، دور یک هشتم نهایی مسابقات جام جهانی روسیه 2018، روز دوشنبه 11 تیر 97 معادل با 2 جولای 2018 در ساعت 22:30 به وقت ایران، در ورزشگاه روستوف آره نا برگزار خواهد شد. نتیجه بازی بلژیک ژاپن، روز 11 تیر در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی ژاپن لهستان – جام جهانی روسیه ۲۰۱۸

بازی ژاپن لهستان از مسابقات جام جهانی روسیه 2018، روز پنجشنبه 7 تیر 97 معادل با 28 ژوئن 2018 در ساعت 18:30 به وقت ایران، در ورزشگاه وولگوگارد آره نا برگزار خواهد شد. نتیجه بازی ژاپن لهستان ، روز 7 تیر در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی ژاپن سنگال – جام جهانی روسیه ۲۰۱۸

بازی ژاپن سنگال از مسابقات جام جهانی روسیه 2018، روز یکشنبه 3 تیر 97 معادل با 24 ژوئن 2018 در ساعت 19:30 به وقت ایران، در ورزشگاه اکاترینبورگ آره نا برگزار خواهد شد. نتیجه بازی ژاپن سنگال ، روز 3 تیر در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی کلمبیا ژاپن – جام جهانی روسیه ۲۰۱۸

بازی کلمبیا ژاپن از مسابقات جام جهانی روسیه 2018، روز سه شنبه 29 خرداد 97 معادل با 19 ژوئن 2018 در ساعت 16:30 به وقت ایران، در ورزشگاه موردویا آره نا برگزار خواهد شد. نتیجه بازی کلمبیا ژاپن ، روز 29 خرداد در همین صفحه اعلام خواهد شد.