مرور برچسب

کامفیل

روش هایی مؤثر برای درمان زخم بستر

زخم بستر در افرادی ایجاد می شود که به مدت طولانی در بستر و یا روی صندلی می نشینند. زخم بستر بیشتر در افراد سالخورده بروز پیدا می کند و این امر به دلیل این است که پوست افراد مسن، نازک تر است و توانایی تحمل فشار طولانی مدت را ندارد و این زخم…