مرور برچسب

کاهش درد پریود

ورزش های مناسب برای کاهش درد دوران قاعدگی

شاید فکر کنید در زمان قاعدگی نباید ورزش و تحرکی داشته باشید در صورتی که این طرز تفکر اشتباه است. به هنگام تحرک، خون ریزی افزایش پیدا می کند ولی این به این معنی نیست که با تحرک، خون زیادی را از دست می دهید بلکه خون قاعدگی که در هرماه از دست…