مرور برچسب

کره جنوبی

نتیجه بازی کره جنوبی آلمان – جام جهانی روسیه ۲۰۱۸

بازی کره جنوبی آلمان از مسابقات جام جهانی روسیه 2018، روز چهارشنبه 6 تیر 97 معادل با 27 ژوئن 2018 در ساعت 18:30 به وقت ایران، در ورزشگاه کازان آره نا برگزار خواهد شد. نتیجه بازی کره جنوبی آلمان ، روز 6 تیر در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی کره جنوبی مکزیک – جام جهانی روسیه ۲۰۱۸

بازی کره جنوبی مکزیک از مسابقات جام جهانی روسیه 2018، روز شنبه 2 تیر 97 معادل با 23 ژوئن 2018 در ساعت 19:30 به وقت ایران، در ورزشگاه روستورف آره نا برگزار خواهد شد. نتیجه بازی کره جنوبی مکزیک ، روز 2 تیر در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی سوئد کره جنوبی – جام جهانی روسیه ۲۰۱۸

بازی سوئد کره جنوبی از مسابقات جام جهانی روسیه 2018، روز دوشنبه 28 خرداد 97 معادل با 18 ژوئن 2018 در ساعت 16:30 به وقت ایران، در ورزشگاه نیژنی نووگورود برگزار خواهد شد. نتیجه بازی سوئد کره جنوبی ، روز 28 خرداد در همین صفحه اعلام خواهد شد.