مرور برچسب

کشته شدن مدیر جم

کشته شدن مدیر شبکه جم تی وی با ۲۷ گلوله

سعید کریمیان مدیر شبکه جم ترور شد. در تاریخ 9 اردیبهشت 95 معادل با 29 آوریل 2017 خودرویی که حامل دو سرنشین ایرانی بود در "خیابان آیازاغای منطقه ساری‌یر استانبول ترکیه " توسط افراد نقاب دار ترور شد. یکی از سرنشینان این خودرو سعید کریمیان…