مرور برچسب

کشف جانور درحال انقراض

دیده شدن حیوانی کمیاب پس از ۵۰ سال

مادر و پسری که در حال بازگشت از شهر به خانه خود بودند در مسیر خود حیوانی را که در خطر انقراض بود و 50 سال بود که دیده نشده بود را در منطقه آنداموکا در جنوب استرالیا مشاهده کردند و در ابتدا گمان کردند که این حیوان یک سگ بزرگ است، ولی با دقت…